Dane osobowe

*) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym zgłaszam chęć otrzymywania newslettera spółki Rellox, która jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych UE, oraz oświadczam wyraźnie, że wyrażam zgodę na wprowadzenie wyspecyfikowanego adresu e-mailowego do bazy danych odbiorców newslettera. 

Zaznaczając pole „Chcę nadal otrzymywać newsletter“ niniejszym wyrażam jednoznacznie zgodę, aby spółka Rellox, jako Administrator danych osobowych, przetwarzała manualnie lub automatycznie podane przeze mnie dane osobowe, tj. wyspecyfikowany przeze mnie adres e-mailowy bez dalszych danych osobowych, celem wysyłania wiadomości handlowych przez spółkę Rellox. 

Wyrażam zgodę na okres 10 lat od momentu jej wyrażenia. Przedłużenie okresu ważności mojej zgody zgodnie z niniejszym oświadczeniem jest możliwe wyłącznie za uprzednią, możliwą do zweryfikowania, pisemną zgodą.

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo w dowolnym momencie do wycofania mojej zgody na otrzymywanie newslettera i przetwarzanie danych osobowych, klikając w link zawarty w każdym newsletterze. 

Wiem, że oprócz mojego prawa do wycofania się w dowolnym momencie, mam prawo dostępu do danych osobowych, które udostępniam (tj. w celu wysłania newslettera pod wyspecyfikowany adres e-mail), że mam prawo do ich modyfikowania, dodawania, ograniczania lub całkowitego usunięcia, z możliwością przekonania się o ich usunięciu. 

Niniejszą zgodę wyrażam zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR).

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:

Hot tips | Przygotowaliśmy dla Ciebie ponad 6000 nieruchomości z całego świata Kompletna oferta

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:
Język: