W jakie nieruchomości najlepiej inwestować za granicą?

Nie ma ogólnej zasady, zgodnie z którą dany rodzaj nieruchomości byłby lepszą inwestycją niż inny. Wybór najlepszego rodzaju nieruchomości to wybór określonego rodzaju nieruchomości w określonym miejscu i czasie.

Zwrot z inwestycji (ROI) w przypadku nieruchomości składa się z dwóch zasadniczych strumieni zysków – A) wzrost wartości nieruchomości w czasie (różnica pomiędzy ceną kupna a sprzedaży) oraz B) dochód z najmu.

W odniesieniu do A) – wzrost wartości nieruchomości zasadniczo zależy od podaży i popytu na ten rodzaj nieruchomości na danym obszarze. W niektórych rejonach jest wyższy popyt na domy, a w innych na mieszkania. Rejony te nie zależą od kraju, lecz raczej lokalizacji w skali mikro, jak dzielnice miast czy mikroregiony, jak np. kurorty narciarskie. Inwestor powinien uwzględnić, czy kupuje nieruchomość z przeznaczeniem na dom całoroczny i wówczas znaczną część popytu generować będzie ludność lokalna, czy też z przeznaczeniem na dom sezonowy (rekreacyjny) i wówczas znaczną część popytu generować będzie ludność pozamiejscowa (w tym obcokrajowcy). W obu przypadkach należy uwzględnić płynność nieruchomości (szansę na sprzedaż).

Popyt na domy całoroczne kształtują różne czynniki – lokalna demografia, biznes i środowisko społeczne, lokalna urbanistyka, dostęp do finansowania, cykl rynku nieruchomości oraz inne warunki lokalne. Wszystkie te czynniki określają, czy lepszą inwestycją będzie kupno domu, czy mieszkania.

W przypadku nieruchomości sezonowych popyt kształtują czynniki lokalne, lecz także inne, jak liczba napływających turystów, bezpieczeństwo biznesu i środowisko polityczne, pełny zakres usług dotyczących nieruchomości, którymi właściciel nie musi się martwić itp.

W niektórych krajach/rejonach ludzie wolą posiadać nieruchomości na własność, zaś w innych wolą je wynajmować. W przypadku krajów, gdzie ludzie wolą posiadać nieruchomości na własność, inwestor może mieć problem z wynajęciem nieruchomości, lecz będzie w stanie sprzedać ją z zyskiem. I na odwrót, w krajach jak …, gdzie wynajmowanie nieruchomości jest powszechną praktyką, właściciel nie będzie miał problemu z osiągnięciem znacznych zysków z czynszu, lecz płynność nieruchomości może być niższa.

Czy są Państwo zainteresowani konsultacją w zakresie odpowiedniego wyboru inwestycji w nieruchomości zagraniczne? Prosimy o kontakt.

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:

Hot tips | Przygotowaliśmy dla Ciebie ponad 6000 nieruchomości z całego świata Kompletna oferta

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:
Język: