Finansowanie zakupu nieruchomości w Hiszpanii

Jeśli chcą się Państwo ubiegać o kredyt hipoteczny na sfinansowanie nieruchomości, należy udowodnić, że są Państwo w stanie spłacić pożyczoną sumę. Zazwyczaj miesięczna kwota spłaty zależy od miesięcznego dochodu netto i wynosi zwykle około 30-35%. Analizując wniosek o kredyt hipoteczny instytucje finansowe uwzględniają zazwyczaj następujące aspekty:

 • Stabilność zatrudnienia: określa wypłacalność w stosunku do długoterminowego zadłużenia.
 • Dochód roczny: odcinki wypłat wynagrodzenia lub równoważne dokumenty.
 • Historia kredytów: bierze się pod uwagę historię klienta, na przykład, czy spłacał regularnie zaciągnięte kredyty, w jakim terminie itp. Instytucje finansowe wymagają zaświadczeń bankowych z informacjami na temat historii kredytowej i wszelkich długów klienta, co umożliwi im ustalić, czy klient będzie w stanie spłacić kredyt. 
 • Mienie: posiadane inne nieruchomości, niż ta, którą chce nabyć.
 • Poręczyciele: inne osoby, które zobowiązują się spłacać pożyczkę w sytuacji, kiedy nabywca nie będzie w stanie płacić.
 • Dodatkowe gwarancje: rachunki oszczędnościowe, programy emerytalne, portfel inwestycyjny...

Jeżeli nabywca jest osobą prawną (firma), to musi dostarczyć kompletną dokumentację firmy z niezbędnymi pieczątkami i podpisami. Oprócz tego instytucje finansowe muszą wiedzieć:

 • Jaki jest to rodzaj firmy: z ograniczoną odpowiedzialnością, firma prywatna, spółka holdingowa itp.
 • Branża, zakres i przedmiot działalności firmy. 
 • Czas trwania działalności.
 • Akcjonariusze: kto jest upoważnioną osobą kontaktową, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie nabytą nieruchomością.
 • Informacja o sytuacji finansowej firmy: wysokość obrotu, przychód netto po uregulowaniu wszystkich kosztów dodatkowych, średnie zyski firmy i ich rozdysponowanie itp. możliwość poręczenia za transakcje partnerów.
 • Majątek firmy i ewentualna wysokość zadłużenia.

Należy również dostarczyć:

 • Statut i pełnomocnictwo, należycie przetłumaczone (przysięgłe) i opieczętowane.
 • Zaświadczenie podatkowe.
 • Aktualny bilans oraz wykaz zysków i strat – wszystkie zainteresowane strony. 
 • Dokument potwierdzający wysokość majątku firmy.

W przypadku firm z innych krajów, większość instytucji finansowych wymaga, aby kredyty hipoteczne były wystawiane na konkretną osobę, a nie na przedsiębiorstwo. Firmy figurują tylko jako kredytobiorcy hipoteczni, a nie dłużnicy. Instytucje wymagają sporządzenia dokładnej listy aktywów firmy, która musi zostać przetłumaczona oraz podpisana. Stosunek dostępnych środków zależy od kraju pochodzenia klienta, ale nie może być wyższy niż 65-70 % ceny sprzedaży.

Koszty wstępne związane z hipoteką

Oprócz opłat notarialnych, skarbowych, rejestracyjnych, administracyjnych, opłat związanych z tłumaczeniem dokumentów i korzystaniem z usług tłumacza, zakup nieruchomości z wykorzystaniem kredytu hipotecznego łączy się z innymi wydatkami:

 • Wycena: około 300,- EUR
 • Podatek od hipoteki: 1 – 2 %
 • Opłata za anulowanie rezerwacji/transakcji: zgodnie z prawem
 • Ubezpieczenie obowiązkowe: zgodnie z prawem; według przepisów obowiązkowe jest ubezpieczenie od pożaru, ale w praktyce należy również wykupić ubezpieczenie gospodarstwa domowego oraz ubezpieczenie spłaty kredytu
 • Inne: karty, przelewy bankowe itd.

Podpisanie dokumentów hipotecznych

Przed podpisaniem końcowych dokumentów zakupu nieruchomości, należy przedstawić potwierdzenie zapłacenia całej sumy za obiekt lub dokumenty gwarantujące spłatę pozostałej kwoty. Dokumenty są podpisywane w dzień roboczy zazwyczaj rano. Wszystkie strony zainteresowane powinny być obecne przy podpisywaniu dokumentów, a to: nabywca lub uprawniony pełnomocnik, upoważniony przedstawiciel strony sprzedającej, tłumacz oraz przedstawiciel banku (w przypadku korzystania z kredytu hipotecznego).

Hot tips | Przygotowaliśmy dla Ciebie ponad 6000 nieruchomości z całego świata Kompletna oferta

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:
Język: