Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta Strona Umowy

Przez Klienta „Strona Umowy” rozumie się osobę, która korzystając z pośrednictwa Rellox, zrealizowała, realizuje lub zamierza zrealizować transakcję handlową, np. kupna lub sprzedaży nieruchomości.

Cel przetwarzania danych osobowych:

 • Pomyślna finalizacja transakcji handlowej (np. kupno/sprzedaż nieruchomości).
 • Zawarcie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 • Wywiązanie się z obowiązków prawnych, np. wpis do księgi wieczystej, uiszczenie opłat przewidzianych przepisami prawa itp.
 • Prowadzenie ewidencji umów i dokumentów towarzyszących przez okres niezbędny do ochrony stron stosunków wynikających z umów, np. z powodu zobowiązań wynikających z reklamacji, najmu itp.
 • Sporządzanie kolejnych ofert handlowych i ich wysyłanie do Klienta „Strona Umowy”.

Kategorie danych osobowych

 • Imię i nazwisko.
 • Data urodzenia.
 • Miejsce stałego zamieszkania.
 • Adres kontaktowy.
 • Kontaktowy numer telefonu.
 • Kontaktowy adres e mail.
 • Numer paszportu.
 • Ewentualnie inne dane osobowe niezbędne do celów przetwarzania.

Kategorie odbiorców danych osobowych:

 • Pracownicy i osoby wyznaczone przez Administratora danych osobowych, którym dane osobowe są potrzebne do realizacji celu przetwarzania.
 • Partner handlowy spółki Rellox, np. sprzedający/kupujący nieruchomość bądź przedstawiciel strony sprzedającej/kupującej itp.
 •  Kancelaria adwokacka.
 • Notariusz.
 • Urzędy administracji państwowej, np. urząd zajmujący się prowadzeniem ksiąg wieczystych itp.
 • Administrator nieruchomości.
 • Firma organizująca wynajem nieruchomości.
 • Doradca podatkowy.
 • Doradca hipoteczny.
 • Dostawcy usług informatycznych.
 • Ewentualnie inne osoby istotne dla celów przetwarzanie danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Spółka Rellox jest uprawniona do przetwarzania otrzymanych danych osobowych Klienta „Strona Umowy” przez okres niezbędny do ochrony stron stosunków wynikających z umów.

Przez konkretną datę usunięcia danych osobowych z bazy danych spółki Rellox rozumie się 24 maja roku następującego po upływie 10 lat od realizacji transakcji handlowej.
 
Jeżeli wraz z realizacją „głównej” transakcji handlowej zawierane są również inne umowy (np. umowa najmu), których wykonywanie jest kontynuowane po dniu 24 maja roku następującego po upływie 10 lat od realizacji „głównej” transakcji handlowej, spółka Rellox jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Klienta „Strona Umowy” przez okres 5 lat po zakończeniu tych umów.

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:

Hot tips | Przygotowaliśmy dla Ciebie ponad 6000 nieruchomości z całego świata Kompletna oferta

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:
Język: