W których krajach najlepiej obecnie inwestować w nieruchomości?

Dla konserwatywnego inwestora

Austria

Bardzo stabilny rynek nieruchomości, charakteryzujący się stałym wzrostem cen nieruchomości o około 3% rocznie, nawet w okresie kryzysu na rynku nieruchomości od roku 2008. Nie ma podstaw, by spodziewać się pogorszenia koniunktury dzięki niezwykle stabilnemu środowisku polityczno-gospodarczemu oraz nieustannemu popytowi na nieruchomości w Alpach, generowanemu przez inwestorów lokalnych i zagranicznych. Co więcej, dzięki niezwykle stabilnemu rynkowi turystycznemu właściciel nieruchomości ma możliwość osiągnięcia znacznych dochodów z najmu, sięgających do 7% rocznie (przychód z najmu nieruchomości w Alpach). Oznacza to, że całkowity zwrot z inwestycji wynosi około 10% w skali roku.

Szwajcaria

Podobnie jak rynek austriacki – niezwykle stabilny, lecz o niższym stałym wzroście wartości nieruchomości. Zmiana cen nieruchomości z roku na rok w Szwajcarii (2010 – 2011) wyniosła 4,9%. Oprócz tego w niedawno przeprowadzonym referendum Szwajcarzy głosowali za zakazem budowy nowych domów, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013. Kupno drugiego domu w tym roku przyniesie wyższą wartość nieruchomości w przyszłości.

Francja

Francja jest najważniejszym celem wycieczek turystycznych na świecie. Lazurowe Wybrzeże odwiedza co roku 10 milionów turystów; 50% turystów to obcokrajowcy. Wysoki poziom turystyki daje dużą szansę na zyski z najmu w popularnych miejscach, jak Paryż, Cannes lub Nicea. Gwarantowane przychody z najmu, sięgające około 4,5% w skali roku, można osiągnąć przy bardzo niskim poziomie ryzyka. Jednakże ceny nieruchomości we Francji są niezwykle niestabilne. Pomimo ogólnego spadku cen w latach 2007 – 2011, wbrew powszechnym oczekiwaniom w roku 2011 odnotowano silny wzrost liczby sprzedanych nieruchomości oraz cen domów. Ceny domów wzrosły o 3 do 6 % (wg różnych statystyk). Wzrost cen w roku 2011 wynikał przede wszystkim z najniższych od wielu lat stóp odsetkowych oraz odbicia z trzech poprzednich mizernych lat, kiedy ceny domów spadły i pozostały na niskim poziomie. W roku 2008 ceny spadły o 4,9%, a w roku 2009 o niemal tyle samo (-5%), zaś w roku 2010 ceny były porównywalnie niezmienne (+0,6%).

Uwzględniając powyższe informacje, francuski rynek nieruchomości można polecić inwestorom, którzy oczekują przede wszystkim gwarantowanego dochodu z najmu, obarczonego niskim poziomem ryzyka. Skupienie się na popularnych celach turystycznych, jak Paryż czy Lazurowe Wybrzeże, pomoże zwiększyć i utrzymać wartość nieruchomości.

Dla dynamicznego inwestora

USA

Warren Buffet, najsłynniejszy inwestor giełdowy w Ameryce, oświadczył, że za akcje kupi nieruchomości mieszkalne w USA, ponieważ nowe statystyki sugerują, iż ceny w USA odbiły się od dna i rynek zaczyna odżywać. Od roku 2006 ceny nieruchomości w USA spadły o 33% - osiągając rekordowo niski poziom w listopadzie 2011. Od początku 2012 roku widać było oznaki ożywienia w związku ze wzrostem liczby pozwoleń na budowę, budową nowych obiektów mieszkalnych i liczbą sprzedawanych nieruchomości. Większość wskaźników dowodzi, że ceny nieruchomości w USA są zbyt niskie w porównaniu z czynszami (o 10%) oraz dochodami netto (o 23,6%). Jednakże wzrost cen prawdopodobnie nie nastąpi do roku 2014.

W międzyczasie właściciele nieruchomości mogą czerpać zyski z niezwykle korzystnych czynszów, sięgające 16% w skali roku. Ten wysoki dochód z czynszów można osiągnąć dzięki inwestowaniu w nieruchomości skonfiskowane i sprzedawane przez banki po niskich cenach, zaczynających się od 50 000 USD. Co więcej w niektórych przypadkach dochód z najmu wspiera rządowy program Departamentu Gospodarki Mieszkaniowej i Urbanistyki (HUD), który daje większe bezpieczeństwo właścicielom nieruchomości pod względem ściągalności czynszu.

Czy są Państwo zainteresowani konsultacją w zakresie odpowiedniego wyboru inwestycji w nieruchomości zagraniczne? Prosimy o kontakt.

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:

Hot tips | Przygotowaliśmy dla Ciebie ponad 6000 nieruchomości z całego świata Kompletna oferta

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:
Język: