Wpłyną nowe podatki od nieruchomości we Francji na zagranicznych inwestorów?

Z dniem 1 stycznia 2013 roku Francja wprowadzi zmiany w prawie mieszkaniowym zaproponowane przez minister mieszkalnictwa Cecile Duflot. Zastąpią one tzw. prawo Scelliera, które wygasa z końcem 2012 roku.

Celem tych zmian jest stworzenie na francuskim rynku dogodnych warunków do rozwoju budownictwa czynszowego. Zmiany będą miały także wpływ na zagranicznych inwestorów, którzy są zainteresowani nabyciem nieruchomości we Francji jako swojego drugiego mieszkania.

Nabywając nową nieruchomość po dniu 1 stycznia 2013 roku, przysługuje ulga podatkowa w wysokości 18%. Nieruchomość ta położona w określonym rejonie Francji musi być w stanie surowym. Dotyczy to nieruchomości nie droższych niż 300 tys. euro. Ulga będzie rozłożona na dziewięć lat. Warunkiem skorzystania z niej jest wynajęcie nieruchomości z czynszem o 20% mniejszym od średniej rynkowej.

Zgromadzenie Narodowe we Francji zatwierdziło projekt prezydenta Hollanda, który zakłada wprowadzenie od stycznia przyszłego roku nowego podatku od przychodu z tytułu najmu nieruchomości. Spowoduje to wzrost podatku z 20% do 35,5%, co dotknie głównie zagranicznych inwestorów, którzy dzierżawią we Francji swoje mieszkanie czy nieruchomość. Ulga na koszty utrzymania oraz wysokość odpisu amortyzacyjnego wynoszą we Francji 5% w skali roku, a ulga na wydatki na wyposażenie wynosi 10% rocznie. W większości przypadków opodatkowanie przychodu z tytułu najmu będzie nadal zerowe.

Francuski rząd podniesie podatek od zysku z 19 do 34,5% w przypadku sprzedaży nieruchomości w trakcie pierwszych pięciu lat bycia jej właścicielem. W 2013 roku przewidziana jest 20% ulga podatkowa. Po upływie pierwszych pięciu latach, nadal będą obowiązywały ulgi określane na podstawie aktualnych tabel. Po upływie 30 latach, zysk ze sprzedaży nieruchomości we Francji nie ulega opodatkowaniu. Wciąż obowiązują umowy umożliwiające uniknięcie podwójnego opodatkowania.

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:

Hot tips | Przygotowaliśmy dla Ciebie ponad 6000 nieruchomości z całego świata Kompletna oferta

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:
Język: